سرای خاموشان

سخن عشق و حقیقت از مجرای جان عارفان جهان

سخنانی آسمانی از امانوئل سویدنبرگ

-آسمان، یک انسان باعظمت است. 
-به قوّت اعلام می کنم: چیزهایی که در بهشت هستند از چیزهایی که در این جهان اند بسیار واقعی ترند.
-طبیعت بهشت این است که برای آنان که به شایستگی زندگی می کنند جایگاهی فراهم آورد، فارغ از این که چه مذهبی دارند.
-ما باید به این درک برسیم که این کیفیت عشق ماست که کیفیت این زندگی ما را تعیین می کند.


امانوئل سویدنبرگ

۰

این جمله رهست خواجه منزل پنداشت

آنکس که درون سینه را دل پنداشت
گامی دو سه رفت و جمله حاصل پنداشت
تسبیح و سجاده، توبه و زهد و ورع
این جمله رهست خواجه منزل پنداشت


مولانا

۰

شب تاریک و سنگستان و مو مست

شب تاریک و سنگستان و مو مست
قدح از دست مو افتاد و نشکست
نگهدارنده‌اش نیکو نگهداشت
وگرنه صد قدح نفتاده بشکست


باباطاهر

۰

دل عاشق همیشه در حضور است

ره عاشق خراب اندر خراب است
ره زاهد غرور اندر غرور است
دل زاهد همیشه در خیال است
دل عاشق همیشه در حضور است


عطار

۰

گفتارهای کبیر

- آن رود که در تو جاریست در من نیز جاریست. 
- خنده ام می گیرد وقتی می شنوم که ماهی در آب تشنه است. خنده ام می گیرد وقتی می شنوم مردم به زیارت می روند که خدا را بیابند.
-معشوق در درون تو و همین طور در درون من است. شما می دانید که درخت در بذر نهفته است. از تکبّرت دست بردار. هیچ کدام از ما راه زیادی نرفته است. قدرت عشق بسی عظیم تر از آن است که ما تصوّر می کنیم.


کبیر

۰

نام عدل هم نمی دانستند..

نام عدل هم نمی دانستند اگر این بی عدالتی ها نمی بود.

هراکلیتوس

۰

امشب ای دلدار مهمان توییم

امشب ای دلدار مهمان توییم
شب چه باشد روز و شب آن توییم
هر کجا باشیم و هر جا که رویم
حاضران کاسه و خوان توییم


مولانا

۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان