سرای خاموشان

سخن عشق و حقیقت از مجرای جان عارفان جهان

از دریچه ی چشم

ما آماده ایم دروغها را باور کنیم،
وقتی که از دریچه ی «چشم» نمی نگریم.
آنکه در شبی زاده شده در شبی خواهد مرد،
وقتی که روح در آغوش نور غنوده است.


ویلیام بلیک

۰

جهان را در دانه ای شن..

جهان را در دانه ای شن به تماشا نشستن
و بهشت را در گلی وحشی. 
بی نهایت در کف دست
و ابدیت به ساعتی.


ویلیام بلیک


۰

بی نهایت و خدا

او که "بی نهایت" را در همه چیز می بیند، خدا را می بیند.

ویلیام بلیک

۰

بدتر از هر دروغ..

بدتر از هر دروغ، حقیقتی ست که با نیّت بد به زبان آورده شود. 

ویلیام بلیک


۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان