سرای خاموشان

سخن عشق و حقیقت از مجرای جان عارفان جهان

عشق شوقی در نهاد ما نهاد

عشق شوقی در نهاد ما نهاد
جان ما را در کف غوغا نهاد


فتنه‌ای انگیخت، شوری درفکند
در سرا و شهر ما چون پا نهاد


جای خالی یافت از غوغا و شور
شور و غوغا کرد و رخت آنجا نهاد


نام و ننگ ما همه بر باد داد
نام ما دیوانه و رسوا نهاد


چون عراقی را درین ره خام یافت
جان ما بر آتش سودا نهاد

۰

گفتارهایی از افلاطون

- یک کار کوچک که به کمال انجام شود بهتر از کار عظیمی ست که به هزار نقص و ایراد. 
- انسان موجودیست در جستجوی معنی. 
- بزرگترین ثروت زیستن با اندک مقدار به قناعت است.
- حیله گری تقلید حقارت آمیزی از خرد است.
- استبداد طبیعتاً از دمکراسی برمی خیزد.

افلاطون 

۰

موام آن آذرین مرغی که فی‌الحال

موام آن آذرین مرغی که فی‌الحال
بسوجم عالم ار برهم زنم بال
مصوّر گر کشد نقشم به گلشن
بسوجه گلشن از تأثیر تمثال

باباطاهر

۰

از دیار دورها انوار توست

از دیار دورها انوار توست
هر چه می آید به دل اذکار توست
من تو را می جویم و تو در منی
این که می جویم تو را هم کار توست


حلمی

۰

اگر تو حقیقت را می خواهی

اگر تو حقیقت را می خواهی،
من به تو خواهم گفت:
به صدای پنهان گوش کن،
آن صوت حقیقی،
که در درون توست.


کبیر

۰

از آتش دل چو دود برخواهی خاست

از آتش دل چو دود برخواهی خاست
وز راه زیان و سود برخواهی خاست
وین کلبه که ایمن اندر او بنشینی
ایمن منشین که زود برخواهی خاست


بهلول

۰

عشق است و به جز عشق جهانی تو مجو

عشق است و به جز عشق جهانی تو مجو
جز عشق حیات جاودانی تو مجو
از حقّ چو مرا نام و نشانی پرسی
گویم که به جز عشق نشانی تو مجو


حلمی

۰

بس نکته غیر حسن

بس نکته "غیر حسن" بباید تا کسی
مقبول طبع "مردم صاحب نظر" شود 

حافظ

۰

تا ز حریفان حسد چشم بدی درنرسد

تا ز حریفان حسد چشم بدی درنرسد
کف به کف یار دهم در کنف غار روم
درس رئیسان خوشی بیهشی است و خمشی
درس چو خام است مرا بر سر تکرار روم


مولانا

۰

هیچ انسانی آزاد نیست..

هیچ انسانی آزاد نیست تا زمانی که پادشاه اقلیم وجود خود نشده است. انسانی که نتواند بر خود فرمان براند آزاد نیست. 


فیثاغورث

۰

با سینهٔ این و آن چه گویی غم خویش

با سینهٔ این و آن چه گویی غم خویش
از دیدهٔ این و آن چه جویی نم خویش
بر ساز تو عالمی ز بیش و کم خویش
آنگاه بزی به ناز در عالم خویش


سنایی

۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان