کلام خاموشان..سخن عارفان جهان

در این وبلاگ برگزیده ای از سخن عارفان جهان را برگذشته از مرزهای زمان و مکان می خوانید.

تشنه بازنگرد!

حالی که عاقبت به اقیانوس شعف آمده ای،
تشنه بازنگرد! 


کبیر

۰

انبار حقایق

او را که حقیقت حقیقتهاست خالیا می نامند که در آن حقایق انبار شده اند!

کبیر
۰

گفتارهای کبیر

- آن رود که در تو جاریست در من نیز جاریست. 
- خنده ام می گیرد وقتی می شنوم که ماهی در آب تشنه است. خنده ام می گیرد وقتی می شنوم مردم به زیارت می روند که خدا را بیابند.
-معشوق در درون تو و همین طور در درون من است. شما می دانید که درخت در بذر نهفته است. از تکبّرت دست بردار. هیچ کدام از ما راه زیادی نرفته است. قدرت عشق بسی عظیم تر از آن است که ما تصوّر می کنیم.


کبیر

۰

نقطه ی ورود

هر آنجا که هستید نقطه ی ورود است. 

کبیر

۰

حقیقت عشق..

حقیقت عشق، حقیقت جهان است. این چراغ روح است که رازهای تاریکی را آشکار می کند.

کبیر


۰

..زین روست که تمام کارهایتان عبث است.

شما محبوب خود را رها کرده اید و به اندیشه ی دیگرانید. زین روست که تمام کارهایتان عبث است.


کبیر


۰

اگر شما بندهایتان را..

اگر شما بندهایتان را در زمانی که زنده هستید نمی گسلید، آیا فکر می کنید بعداً اشباح این کار را برایتان می کنند؟ 

کبیر


۰

خدا در درون من است..

خدا در درون من است، خدا در درون توست، چنانچه زندگی در هر دانه ایست. غرور کاذب را کنار بگذار و خدا را در درونت بجو.

کبیر


۰

وقتی گلی می شکفد..

وقتی گلی می شکفد زنبورها هم از راه می رسند.

کبیر

۰

دریایی که به قامت یک قطره برآمده

داستان قطره ای که به دریا می پیوندد را همه می دانند. امّا "دریایی که به قامت یک قطره برآمده" را تنها نادران درمی یابند.

کبیر

 

۰

نه در کعبه، نه در کایلاش

نه در کعبه است، نه در کایلاش. به جستجوی او نیازی به دور رفتن نیست. او که در همه جا در انتظار کشف شدن است، برای زن رختشوی و مرد نجّار دست یافتنی تر است تا برای مرد مقدّس خودبین.   

کبیر


۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان